Εκβραχισμοί

Εκβραχισμοί

Πραγματοποιούμε πάσης φύσεως εκβραχισμούς, έχοντας στον εταιρικό μας στόλο εξειδικευμένα μηχανήματα όπως υδραυλικές σφύρες έως 6000kg. Αναλαμβάνουμε τον πλήρη εκβραχισμό οικοπέδων και εκτάσεων σε περιπτώσεις που οι βράχοι εμποδίζουν την πραγματοποίηση ή εξέλιξη διαφόρων άλλων έργων και με τον απαιτούμενο σεβασμό τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις όμορες τοπικές κοινωνίες.

Back To Top