Κατεδαφίσεις

Κατεδαφίσεις

Πραγματοποιούμε πάσης φύσεως κατεδαφίσεις (αποξήλωση και μεταφορά εγκαταστάσεων, ανακαινίσεις και καθαιρέσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, κατεδαφίσεις κτισμάτων υψηλού κινδύνου, αδιατάρακτες κοπές μπετόν κ.α.) με κομπρεσέρ, υδραυλικά σφυριά, υδραυλικά ψαλίδια διαφόρων τόνων και εφαρμόζοντας απερίφραστα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.

Back To Top