Στοιχεία επικοινωνίας

icon_widget_image Μυτιλήνης, Τρίγωνο Ανθούσας, 15349 icon_widget_image + (30) 210 66 65 216 + (30) 6936 752 676 + (30) 6932 236 049 icon_widget_image info@vroutsi-sa.gr

Επιχώσεις

Πραγματοποιούμε πάσης φύσεως επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών και αδρανών υλικών λατομείου. Διαμορφώνουμε άμεσα τον χώρο σας, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο και ασφαλέστερο αποτέλεσμα σύμφωνα με τις ανάγκες σας και σεβόμενοι τη μορφολογία του εδάφους και του φυσικού περιβάλλοντος.